23. Dezember 2016

Wir haben uns einen Wunsch erfüllt ...

... und am 23.12.2016 geheiratet!

Komm mien Leev wi laten uns up ´t Water eenfach drieven,
dicht binanner köönt wi Freeiheid spöörn.
Willen Leevde nu up uns Seils schrieven,
un en gode Wind drifft uns na vörn.

Wat för en Geföhl, deper as de See,
man wo deep is de See?
Wat för en Geföhl, deper as de See
man wo deep is de See?